Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za velkou podporu, trpělivost a vstřícnost, jakou jste nám poskytli během odstraňování následků útoku hackerů.

Pro ty z vás, kteří byli tímto postiženi, tzn. po výpadku internetu u Vás proběhl servisní zásah technika spojený s odvirováním a nastavením přijímací antény, jsme připravili možnost požádat o finanční kompenzaci za dobu nefunkčního internetového připojení.

Akceptovány budou pouze žádosti zákazníků, u kterých měl výpadek internetové konektivity přímou souvislost s útokem hackerů a které budou zaslány nejpozději do 30. 11. 2016. Výpadky způsobené odstávkami dodavatele elektrické energie, bouřkami, problémy ve vnitřní síti zákazníka, atd., nejsou do kompenzačního plánu zahrnuty.